Oświata – nasza wspólna odpowiedzialność

Mieliśmy okazję być częścią V Kongresu EduHoryzonty, gdzie zgromadzili się dyrektorzy i naczelnicy wydziałów oświaty, dyrektorzy szkół, włodarze samorządowych oraz dyrektorzy CUW z całej Polski. To była fantastyczna okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o przyszłości polskiej oświaty.