Szkolenia z AI dla nauczycieli wspomagające integrację uczniów z Ukrainy

Jak brzmi przyszłość edukacji? Dla nas, w Fundacji ALE Nauczanie, brzmi ona jak dialog. Dialog pomiędzy uczniami z różnych kultur, rozmawiającymi różnymi językami, ale łączącymi się przez wspólne pasje i cele. A my, przy pomocy technologii AI, stajemy się tłumaczami tego dialogu.

Dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej, wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań mieliśmy niesamowitą okazję przeprowadzić szkolenia dla aż 380 nauczycieli. W ramach szkoleń pokazaliśmy, jak mogą wykorzystać narzędzia AI do ułatwienia integracji uczniów, którzy nie mówią biegle po polsku, z ich polskojęzycznymi kolegami.

Podczas tych szkoleń nauczyciele poznali m.in. darmowe narzędzia do tłumaczenia na bieżąco, które są prawdziwym przełomem w komunikacji i prowadzeniu lekcji. Nauczyciel mówi, a narzędzie tłumaczy – na bieżąco, na żywo. To umożliwia uczniom, którzy nie są jeszcze biegli w języku polskim, pełne zrozumienie treści lekcji i aktywny udział w zajęciach.

Ale to nie wszystko! Druga część szkolenia była poświęcona efektywnemu wykorzystaniu tablic interaktywnych i laptopów. Przedstawiliśmy narzędzia do nauki różnych przedmiotów – od programowania, przez astronomię, po matematykę – które mają swoje ukraińskie wersje (oraz wersję w innych językach). Dzięki temu wszystkie dzieci, niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego, mogą ze zrozumieniem wykonywać te same zadania.

Z dumą patrzymy na efekty naszej pracy. Szkolenia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem nauczycieli, co tylko potwierdza, że idziemy we właściwym kierunku. Przyszłość edukacji to przyszłość inkluzywna, w której technologia AI jest naszym sprzymierzeńcem.

Więcej wpisów