Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study

Nataliia Morze, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wojciech Zuziak, Piet Kommers, Mariia Gladun, International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning 2017 27:4, 318–338

Streszczenie:
Artykuł omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem robotów w szkole podstawowej jako obiektu i przedmiotu nauki. Na podstawie analizy wcześniejszych badań oraz własnego studium autorzy dochodzą do wniosku, że edukacyjne roboty mogą stymulować motywację uczniów do nauki. W porównaniu z innymi mediami, programowalne klocki dają dzieciom możliwość tworzenia własnych produktów i wyrażenia kreatywnego myślenia. Badania wykazały, że nauka robotyki może rozwijać zdolności uczniów do rozwiązywania problemów i poprawiać ich wyniki w nauce. Artykuł zawiera także analizę podstawowych regulacji prawnych w tej dziedzinie, programów nauczania oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w Polsce i na Ukrainie wśród nauczycieli.

Więcej wpisów