Umysły

przyszłości?

Dokładnie tak!

W erze czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie edukacja 4.0 staje się fundamentem dla dynamicznie przyspieszającego świata i rozwoju sztucznej inteligencji, Fundacja nie może stać w miejscu. Po trzynastu latach działalności pod szyldem Fundacji ALE Nauczanie, przechodzimy transformację, stając się Fundacją Future Minds. 
Dlaczego?

To nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego globalizującego się świata. Ta transformacja odzwierciedla przesunięcie obszaru działań Fundacji. Przechodzimy od nauczania do holistycznego rozwoju umysłów przyszłości i otwieramy się na współpracę międzynarodową. 

Future Minds jest przewodnikiem w edukacji przyszłości, zawsze o krok do przodu w antycypowaniu i kształtowaniu dochodzących trendów i wszędzie tam, gdzie toczy się dyskusja o przyszłych pokoleniach. 

W Fundacji Future Minds wierzymy, że przyszłość należy do tych, którzy są przygotowani działać dzisiaj. Dlatego zapraszamy wszystkich – edukatorów, rodziców, uczniów, partnerów biznesowych i społeczności lokalne – do dołączenia do nas, aby wspólnie kształtować lepsze jutro poprzez edukację.

Witajcie w Future Minds
gdzie edukacja spotyka przyszłość.

Umysły

przyszłości?

Dokładnie tak!

W erze czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie edukacja 4.0 staje się fundamentem dla dynamicznie przyspieszającego świata i rozwoju sztucznej inteligencji, Fundacja nie może stać w miejscu. Po trzynastu latach działalności pod szyldem Fundacji ALE Nauczanie, przechodzimy transformację, stając się Fundacją Future Minds. 
Dlaczego?

To nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego globalizującego się świata. Ta transformacja odzwierciedla przesunięcie obszaru działań Fundacji. Przechodzimy od nauczania do holistycznego rozwoju umysłów przyszłości i otwieramy się na współpracę międzynarodową. 

Future Minds jest przewodnikiem w edukacji przyszłości, zawsze o krok do przodu w antycypowaniu i kształtowaniu dochodzących trendów i wszędzie tam, gdzie toczy się dyskusja o przyszłych pokoleniach. 

W Fundacji Future Minds wierzymy, że przyszłość należy do tych, którzy są przygotowani działać dzisiaj. Dlatego zapraszamy wszystkich – edukatorów, rodziców, uczniów, partnerów biznesowych i społeczności lokalne – do dołączenia do nas, aby wspólnie kształtować lepsze jutro poprzez edukację.

Witajcie w Future Minds
gdzie edukacja spotyka przyszłość.

Strategia rozwoju przez skuteczny CSR. Case study zaangażowania Rockwell Automation i Pratt&Whitney w programy FIRST® LEGO® League Polska.

Sezon 2023/2024 FIRST LEGO League Challenge dobiegł końca, a sukces ten był możliwy dzięki niezwykłej synergii między światem biznesu a edukacją.

Programy
edukacyjne

Realizujemy globalne i lokalne programy edukacyjne, które uzupełniają braki systemu edukacyjnego.

Dążymy do kształtowania odpowiedzialnego i zaangażowanego społeczeństwa, które myśli krytycznie i jest gotowe na dynamiczne zmieniający się świat.

Naszą misją jest sprawienie, aby głos dzieci był słyszalny oraz wykorzystanie ich pomysłów i wizji do inspirowania liderów na całym świecie.

Globalne programy edukacyjne:

Tworzymy również autorskie programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki regionu lub branży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o specyfikę gospodarczą danego regionu, wymagania konkretnego sektora, nasze programy są projektowane tak, aby odpowiadały na wyzwania i potrzeby społeczności, w której będą realizowane.

Dzięki bliskim relacjom z przedstawicielami świata biznesu, jesteśmy w stanie stworzyć programy, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku pracy, przygotowując uczniów do przyszłości w danym sektorze.

„Szyte na miarę” programy edukacyjne łączą w sobie nasze bogate doświadczenie wyniesione z przedstawicielstwa FIRST LEGO League w Polsce z elastycznością dostosowania do konkretnych wymagań.

Programy
edukacyjne

Realizujemy globalne i lokalne programy edukacyjne, które uzupełniają braki systemu edukacyjnego.

Dążymy do kształtowania odpowiedzialnego i zaangażowanego społeczeństwa, które myśli krytycznie i jest gotowe na dynamiczne zmieniający się świat.

Naszą misją jest sprawienie, aby głos dzieci był słyszalny oraz wykorzystanie ich pomysłów i wizji do inspirowania liderów na całym świecie.

Globalne programy edukacyjne:

Tworzymy również autorskie programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki regionu lub branży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o specyfikę gospodarczą danego regionu, wymagania konkretnego sektora, nasze programy są projektowane tak, aby odpowiadały na wyzwania i potrzeby społeczności, w której będą realizowane.

Dzięki bliskim relacjom z przedstawicielami świata biznesu, jesteśmy w stanie stworzyć programy, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku pracy, przygotowując uczniów do przyszłości w danym sektorze.

„Szyte na miarę” programy edukacyjne łączą w sobie nasze bogate doświadczenie wyniesione z przedstawicielstwa FIRST LEGO League w Polsce z elastycznością dostosowania do konkretnych wymagań.

Programy
stypendialne

Łączymy odpowiedzialne
społecznie firmy
z dziećmi,
które potrzebują wsparcia na starcie.

Sukces opiera się na duchu dzielenia się - dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i możliwościami.

Poprzez umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych, nie tylko umacniamy ich kompetencje w obszarze nauki, technologii, inżynierii i matematyki, ale również inspirujemy ich do wykorzystywania zdobytej wiedzy na rzecz rozwiązywania rzeczywistych problemów świata.

Partnerzy strategiczni

Sezon 2023/2024 FIRST LEGO League Challenge dobiegł końca, a sukces ten był możliwy dzięki niezwykłej synergii między światem biznesu a edukacją.

Wolontariusze Banku Pekao S.A., lidera w sektorze bankowości korporacyjnej oraz w segmencie private banking w Polsce, włączyli się we wspieranie międzynarodowego projektu FIRST LEGO League, demonstrując swoje zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu.

Programy
stypendialne

Łączymy odpowiedzialne
społecznie firmy
z dziećmi,
które potrzebują wsparcia na starcie.

Sukces opiera się na duchu dzielenia się - dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i możliwościami.

Poprzez umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych, nie tylko umacniamy ich kompetencje w obszarze nauki, technologii, inżynierii i matematyki, ale również inspirujemy ich do wykorzystywania zdobytej wiedzy na rzecz rozwiązywania rzeczywistych problemów świata.

Partnerzy strategiczni

Projekty

Podejmujemy wyzwania nowoczesnego świata poprzez realizację projektów, które angażują lokalne społeczności.

Przez pryzmat innowacji i współpracy z lokalnymi społecznościami i partnerami na całym świecie, tworzymy rozwiązania mające realny wpływ na poprawę jakości życia. 

Pracujemy nad rozwiązaniami, które nie tylko odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne, ale również przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Nasze działania skupiają się na praktycznych rozwiązaniach, które przynoszą realne korzyści i inspirują do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Metropolitalna Liga ENIGMY

Projekt „Metropolitalna Liga ENIGMY”, zrealizowany przez Fundację Future Minds i Stowarzyszenie Metropolia Poznań z finansowaniem europejskim, znacząco wzmocnił umiejętności matematyczne i informatyczne uczniów. Inicjatywa ta, łącząc konkursy międzyszkolne z edukacyjnymi celami, położyła podwaliny pod dalszy rozwój kształcenia w regionie.

Pol'and Rock 2022
"Budujemy państwo prawa"

Fundacja we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych, zrealizowała projekt "Budujemy państwo prawa" na festiwalu Pol'and Rock 2022, kładąc nacisk na prawa dziecka oraz zasady funkcjonowania państwa prawa poprzez interaktywne warsztaty z wykorzystaniem klocków LEGO®. Inicjatywa ta miała na celu nie tylko edukację prawną, ale również promowanie świadomości praw dziecka wśród młodszych pokoleń.

Realizacja grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ONZ

Realizacja projektu "Działania integracyjne społeczności za pomocą FIRST LEGO League Explore" została wsparta grantem od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), będącej częścią Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem tego projektu było wspieranie integracji polskich i ukraińskich dzieci w miejscowości Karczmiska, województwo Lubelskie, przez wspólne uczestnictwo w edukacyjnych aktywnościach.

Noc Naukowców

Od wielu lat Fundacja wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu bierze udział w Nocy Naukowców - największej w Europie imprezie promującej naukę, innowację i badania. Jest organizatorem takich wydarzeń otwartych jak budowanie i programowanie robotów (elementy FIRST LEGO League) czy Build The Change.

Mistrzostwa IT

Fundacja współorganizuje Dywizję Robotyki w ramach Mistrzostw IT odbywających się na Poznań Game Arena, prestiżowym wydarzeniu dla entuzjastów nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wydarzenie stanowi platformę dla promowania wiedzy, umiejętności i pasji, przygotowując młodzież do spełnienia wymagań współczesnego rynku pracy.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to rządowy program, który wspierał szkoły w całej Polsce w doposażeniu pracownim STEAM (m.in. pracowni technicznych, robotycznych czy informatycznyc). Fundacja wspiera merytorycznie szkoły, który wybrały rozwiązania związane z LEGO Education i FIRST LEGO League, oferując kompleksowe wdrożenia i szkolenia dla nauczycieli.

Projekty

Podejmujemy wyzwania nowoczesnego świata poprzez realizację projektów, które angażują lokalne społeczności.

Przez pryzmat innowacji i współpracy z lokalnymi społecznościami i partnerami na całym świecie, tworzymy rozwiązania mające realny wpływ na poprawę jakości życia. 

Pracujemy nad rozwiązaniami, które nie tylko odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne, ale również przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Nasze działania skupiają się na praktycznych rozwiązaniach, które przynoszą realne korzyści i inspirują do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Metropolitalna Liga
ENIGMY

Projekt „Metropolitalna Liga ENIGMY”, zrealizowany przez Fundację Future Minds i Stowarzyszenie Metropolia Poznań z finansowaniem europejskim, znacząco wzmocnił umiejętności matematyczne i informatyczne uczniów. Inicjatywa ta, łącząc konkursy międzyszkolne z edukacyjnymi celami, położyła podwaliny pod dalszy rozwój kształcenia w regionie.

Pol'and Rock 2022
"Budujemy państwo prawa"

Fundacja we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych, zrealizowała projekt "Budujemy państwo prawa" na festiwalu Pol'and Rock 2022, kładąc nacisk na prawa dziecka oraz zasady funkcjonowania państwa prawa poprzez interaktywne warsztaty z wykorzystaniem klocków LEGO®. Inicjatywa ta miała na celu nie tylko edukację prawną, ale również promowanie świadomości praw dziecka wśród młodszych pokoleń.

Realizacja grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji ONZ

Realizacja projektu "Działania integracyjne społeczności za pomocą FIRST LEGO League Explore" została wsparta grantem od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), będącej częścią Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem tego projektu było wspieranie integracji polskich i ukraińskich dzieci w miejscowości Karczmiska, województwo Lubelskie, przez wspólne uczestnictwo w edukacyjnych aktywnościach.

Noc Naukowców

Od wielu lat Fundacja wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu bierze udział w Nocy Naukowców - największej w Europie imprezie promującej naukę, innowację i badania. Jest organizatorem takich wydarzeń otwartych jak budowanie i programowanie robotów (elementy FIRST LEGO League) czy Build The Change.

Mistrzostwa IT

Fundacja współorganizuje Dywizję Robotyki w ramach Mistrzostw IT odbywających się na Poznań Game Arena, prestiżowym wydarzeniu dla entuzjastów nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wydarzenie stanowi platformę dla promowania wiedzy, umiejętności i pasji, przygotowując młodzież do spełnienia wymagań współczesnego rynku pracy.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to rządowy program, który wspierał szkoły w całej Polsce w doposażeniu pracownim STEAM (m.in. pracowni technicznych, robotycznych czy informatycznyc). Fundacja wspiera merytorycznie szkoły, który wybrały rozwiązania związane z LEGO Education i FIRST LEGO League, oferując kompleksowe wdrożenia i szkolenia dla nauczycieli.

Szkolenia
dla nauczycieli

Dzielimy się naszą
wiedzą i doświadczeniem
,
aby można było ją zastosować podczas pracy z dziećmi.

Szkolenia dla nauczycieli realizujemy w ramach Akademii LEGO Education i Akademii Future Minds, zapewniając nauczycielom solidne fundamenty w obszarach nowoczesnych technologii: robotyce, sztucznej inteligencji i elektronice oraz innowacyjnych i angażujących metodach nauczania. Podczas szkoleń nauczyciele dowiadują się, jak rozwijać kluczowe umiejętności XXI wieku u swoich uczniów i jak wspierać ich holistyczny rozwój.

Warsztaty obejmują szeroki zakres programów edukacyjnych przeznaczonych do różnych etapów kształcenia STEAM - od przedszkoli, poprzez nauczanie początkowe, szkoły podstawowe, aż po licea i technika.  

Szkolenia
dla nauczycieli

Dzielimy się naszą
wiedzą i doświadczeniem
,
aby można było ją zastosować podczas pracy z dziećmi.

Szkolenia dla nauczycieli realizujemy w ramach Akademii LEGO Education i Akademii Future Minds, zapewniając nauczycielom solidne fundamenty w obszarach nowoczesnych technologii: robotyce, sztucznej inteligencji i elektronice oraz innowacyjnych i angażujących metodach nauczania. Podczas szkoleń nauczyciele dowiadują się, jak rozwijać kluczowe umiejętności XXI wieku u swoich uczniów i jak wspierać ich holistyczny rozwój.

Warsztaty obejmują szeroki zakres programów edukacyjnych przeznaczonych do różnych etapów kształcenia STEAM - od przedszkoli, poprzez nauczanie początkowe, szkoły podstawowe, aż po licea i technika.  

Baza wiedzy

Stale analizujemy
skuteczność naszych programów

i śledzimy międzynarodowe badania
w dziedzinie edukacji.

Baza wiedzy to zbiór materiałów stworzonych przez trenerów fundacji oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się nowoczesną edukacją.

Znajdują się tam również badania i raporty publikowane przez jednostki naukowe.

Artykuł przedstawia trzy przykłady wykorzystania rozwiązań LEGO Education (głównie robotycznych) w połączeniu z projektem „Laboratoria Przyszłości” dla szkół, zarówno jako wsparcie programowe, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Główny nacisk kładziony jest na tematy związane z naukami STEAM, z dodatkiem kluczowych kompetencji i umiejętności „miękkich”.

Omówione zostaną przykłady szkoleń z zakresu robotyki, jakie ma w swojej ofercie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Szkolenia te są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ponadto przedstawione zostaną dotychczasowe działania Ośrodka w obszarze robotyki oraz krótko scharakteryzowany będzie sposób pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem robotów LEGO® Education.

Artykuł charakteryzuje obszary zajęć szkolnych, gdzie może być wykorzystane specjalne wyposażenie zakupione w ramach rządowej inicjatywy, aby wspierać rozwój kompetencji uczniów przez kreatywne działania. Uczniowie angażują się w prototypowanie i budowanie obiektów, zdobywając wiedzę i umiejętności. Priorytetem są osiągnięcia i cele edukacyjne uczniów, a następnie wybór odpowiednich narzędzi do ich realizacji.

Projekt RITEC ma na celu zrozumienie i kształtowanie relacji między technologią, zabawą i dobrem dzieci. Współpracując z ekspertami oraz samymi dziećmi z różnych krajów, celem jest stworzenie ram pomagających firmom i rządom w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących cyfrowego dobrostanu dzieci. Projekt podkreśla zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z technologią w życiu dzieci.

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League (FLL) Challenge na postawy, zainteresowania i motywację uczniów w zakresie STEM. Dowody na długoterminowy, statystycznie istotny wpływ udziału w konkursach robotyki FIRST, w tym FLL, na postawy, naukę i ścieżki edukacji oraz kariery w zakresie STEM są przekonujące, zwłaszcza dla uczennic.

Przedstawione są przykłady wykorzystania LEGO Education MINDSTORMS EV3 oraz LEGO Education WeDo 2.0 w środowisku szkolnym, skupiając się na proponowanych zmianach programu nauczania informatyki w polskim systemie edukacji.

Baza wiedzy

Stale analizujemy
skuteczność naszych programów

i śledzimy międzynarodowe badania
w dziedzinie edukacji.

Baza wiedzy to zbiór materiałów stworzonych przez trenerów fundacji oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się nowoczesną edukacją.

Znajdują się tam również badania i raporty publikowane przez jednostki naukowe.

Artykuł przedstawia trzy przykłady wykorzystania rozwiązań LEGO Education (głównie robotycznych) w połączeniu z projektem „Laboratoria Przyszłości” dla szkół, zarówno jako wsparcie programowe, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Główny nacisk kładziony jest na tematy związane z naukami STEAM, z dodatkiem kluczowych kompetencji i umiejętności „miękkich”.

Omówione zostaną przykłady szkoleń z zakresu robotyki, jakie ma w swojej ofercie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Szkolenia te są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ponadto przedstawione zostaną dotychczasowe działania Ośrodka w obszarze robotyki oraz krótko scharakteryzowany będzie sposób pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem robotów LEGO® Education.

Artykuł charakteryzuje obszary zajęć szkolnych, gdzie może być wykorzystane specjalne wyposażenie zakupione w ramach rządowej inicjatywy, aby wspierać rozwój kompetencji uczniów przez kreatywne działania. Uczniowie angażują się w prototypowanie i budowanie obiektów, zdobywając wiedzę i umiejętności. Priorytetem są osiągnięcia i cele edukacyjne uczniów, a następnie wybór odpowiednich narzędzi do ich realizacji.

Projekt RITEC ma na celu zrozumienie i kształtowanie relacji między technologią, zabawą i dobrem dzieci. Współpracując z ekspertami oraz samymi dziećmi z różnych krajów, celem jest stworzenie ram pomagających firmom i rządom w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących cyfrowego dobrostanu dzieci. Projekt podkreśla zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z technologią w życiu dzieci.

W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League (FLL) Challenge na postawy, zainteresowania i motywację uczniów w zakresie STEM. Dowody na długoterminowy, statystycznie istotny wpływ udziału w konkursach robotyki FIRST, w tym FLL, na postawy, naukę i ścieżki edukacji oraz kariery w zakresie STEM są przekonujące, zwłaszcza dla uczennic.

Przedstawione są przykłady wykorzystania LEGO Education MINDSTORMS EV3 oraz LEGO Education WeDo 2.0 w środowisku szkolnym, skupiając się na proponowanych zmianach programu nauczania informatyki w polskim systemie edukacji.