Uczenie (się) przez tworzenie – Jakub Piasecki

Informatyka w edukacji. Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości XVIII Konferencja „Informatyka w Edukacji” IwE2022, Toruń, Polska, 28–30 czerwca 2022

Streszczenie:
Artykuł przedstawia trzy przykłady wykorzystania rozwiązań LEGO Education (głównie robotycznych) w połączeniu z projektem „Laboratoria Przyszłości” dla szkół, zarówno jako wsparcie programowe, jak i na zajęcia pozalekcyjne. Główny nacisk kładziony jest na tematy związane z naukami STEAM, z dodatkiem kluczowych kompetencji i umiejętności „miękkich”.

CZYTAJ

Więcej wpisów