Kim
jesteśmy

?

Niewiarygodne tempo zmian, jakim podlega rzeczywistość, rzutuje na wiele dziedzin naszego życia. Nie sposób przewidzieć, jakie wyzwania postawi przed nami przyszłość, lecz już teraz możemy rozwijać uniwersalne umiejętności u tych, którzy będą się z nią mierzyć. Odkrywcy, naukowcy, inżynierowie, którzy jutro będą zmieniać świat, siedzą dzisiaj w szkolnych ławkach i czekają na inspirujące, pobudzające i aktywizujące wyzwania.

Naszą misją jest holistyczne kształtowanie umysłów przyszłości.

Fundacja Future Minds zobowiązała się do promowania edukacji, rozwoju społecznego oraz emocjonalnego młodego pokolenia, aby wyposażyć je w kluczowe kompetencje przyszłości i zasoby niezbędne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Holistyczne kształtowanie umysłów opiera się na integracji wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego uczniów, co zapewnia im zdolność do krytycznego myślenia, empatii i adaptacji w zmieniających się warunkach. Takie podejście gwarantuje, że młodzi ludzie będą przygotowani do życia i pracy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, posiadając narzędzia niezbędne do tworzenia innowacji i efektywnego przywództwa. 

Wierzymy w konstruktywistyczne rozumienie procesu kształcenia.

W oparciu o wyniki badań naukowych oraz wieloletnie doświadczenie, Fundacja Future Minds identyfikuje kluczowe możliwości w konstruktywistycznym podejściu do edukacji. Zgodnie z tą teorią, proces uczenia się jest efektywniejszy, gdy uczniowie nie są jedynie biernymi odbiorcami wiedzy, lecz aktywnie uczestniczą w eksplorowaniu i doświadczaniu świata, co umożliwia im konstruktywne przyswajanie wiedzy. Konstruktywizm podkreśla znaczenie zaangażowania uczniów w proces edukacyjny poprzez interaktywne metody nauczania, które wspierają rozwój ich umiejętności analitycznych i kreatywnego myślenia. Istotne jest, aby zapewnić dostęp do narzędzi edukacyjnych, które mobilizują uczniów do aktywnego uczestnictwa i wspierają ich w budowaniu własnej ścieżki poznawczej.

Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics

Przyszłość zostanie zbudowana przy użyciu narzędzi STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Pierwotnie, koncepcja STEAM koncentrowała się na przedmiotach ścisłych, które rozwijają tzw. twarde kompetencje (hard skills). Jednakże, współczesne wymogi, takie jak konieczność efektywnej komunikacji, umiejętność zarządzania czasem i stresem, doprowadziły do rozszerzenia tej koncepcji o kompetencje miękkie (soft skills). W podejściu STEAM, przedmioty ścisłe i przyrodnicze zachowują dominującą rolę, ale są oswojone przez umiejętności osobiste i społeczne. Dzięki temu, dzieci rozwijają się w sposób zharmonizowany, lepiej rozumiejąc relacje między różnymi dziedzinami nauki, co umożliwia im skuteczniejsze tworzenie trwałych powiązań między nimi.

Wspieramy edukację STEAM poprzez programy edukacyjne dla dzieci.

Organizacja szeregu inicjatyw, w tym turniejów FIRST LEGO League, angażuje dzieci w ekscytujące, praktyczne wyzwania. Te konkursy nie tylko rozwijają umiejętności STEM, ale również zdolności rozwiązywania problemów, kreatywność i pracę zespołową, co czyni je platformą dla praktycznej nauki i innowacji. Każdego roku Fundacja podejmuje działania, które wzbudzają w młodym pokoleniu zainteresowanie nauką i innowacją, mające na celu kształtowanie przyszłych liderów, przedsiębiorców i odpowiedzialnych obywateli, wyposażonych w umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Wspieramy
nauczycieli.

Fundacja Future Minds aktywnie angażuje się w rozwój kompetencji nauczycieli, współpracując z Uczelniami Wyższymi, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli oraz Kołami Naukowymi. Trenerzy współpracujący z Fundacją to praktycy, którzy doskonale znają realia polskich szkół. Ponadto koordynujemy polskie edycje prestiżowego międzynarodowego konkursu FIRST LEGO League i opracowaliśmy polską wersję podręcznika do pracy metodą „6 klocków”. Zaangażowanie Fundacji obejmuje również uczestnictwo oraz organizację licznych konferencji naukowych, co stanowi platformę do wymiany doświadczeń i promocji nowatorskich metod edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja prowadzi szkolenia dla nauczycieli w ramach Akademii LEGO Education oraz Akademii Future Minds, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii i metodologii w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Badamy skuteczne praktyk uczenia się.

Zaangażowanie w pogłębianie zrozumienia najlepszych metod uczenia się dzieci jest kluczowe w naszych działaniach. Badania koncentrują się na rozwijaniu i ocenianiu innowacyjnych podejść oraz technologii edukacyjnych. Przez analizę efektywności istniejących programów, staramy się utrzymać je na czele postępu i zapewnić, że wywierają one znaczący wpływ na uczniów.

Dostosowujemy edukację do
potrzeb rynku.

Rozumiejąc szybkie zmiany na rynku pracy, Fundacja aktywnie pracuje nad dostosowaniem treści edukacyjnych do niezbędnych umiejętności i wymagań. Dążymy do przygotowania dzieci nie tylko do sukcesu akademickiego, ale także do przyszłości, w której będą one elastyczne, biegłe w technologiach i gotowe na nowe zawody.

 

Stosujemy podejście skoncentrowane na dziecku.

W centrum misji Fundacji Future Minds leży przekonanie, że każde dziecko zasługuje na najlepszy start w życiu. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie możliwości, które pomogą dzieciom odkryć ich pasje, zbudować pewność siebie i rozwijać umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu i spełnienia w przyszłości.


Kim

jesteśmy ?

Niewiarygodne tempo zmian, jakim podlega rzeczywistość, rzutuje na wiele dziedzin naszego życia. Nie sposób przewidzieć, jakie wyzwania postawi przed nami przyszłość, lecz już teraz możemy rozwijać uniwersalne umiejętności u tych, którzy będą się z nią mierzyć. Odkrywcy, naukowcy, inżynierowie, którzy jutro będą zmieniać świat, siedzą dzisiaj w szkolnych ławkach i czekają na inspirujące, pobudzające i aktywizujące wyzwania.

Naszą misją

jest szeroko

pojęta praca

na rzecz

podnoszenia

jakości

edukacji.

Fundacja Future Minds zobowiązała się do promowania edukacji, rozwoju społecznego oraz emocjonalnego młodego pokolenia, aby wyposażyć je w kluczowe kompetencje przyszłości i zasoby niezbędne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Holistyczne kształtowanie umysłów opiera się na integracji wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego uczniów, co zapewnia im zdolność do krytycznego myślenia, empatii i adaptacji w zmieniających się warunkach. Takie podejście gwarantuje, że młodzi ludzie będą przygotowani do życia i pracy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, posiadając narzędzia niezbędne do tworzenia innowacji i efektywnego przywództwa. 

Wierzymy

w konstruktywistyczne

rozumienie procesu

kształcenia.

W oparciu o wyniki badań naukowych oraz wieloletnie doświadczenie, Fundacja Future Minds identyfikuje kluczowe możliwości w konstruktywistycznym podejściu do edukacji. Zgodnie z tą teorią, proces uczenia się jest efektywniejszy, gdy uczniowie nie są jedynie biernymi odbiorcami wiedzy, lecz aktywnie uczestniczą w eksplorowaniu i doświadczaniu świata, co umożliwia im konstruktywne przyswajanie wiedzy. Konstruktywizm podkreśla znaczenie zaangażowania uczniów w proces edukacyjny poprzez interaktywne metody nauczania, które wspierają rozwój ich umiejętności analitycznych i kreatywnego myślenia. Istotne jest, aby zapewnić dostęp do narzędzi edukacyjnych, które mobilizują uczniów do aktywnego uczestnictwa i wspierają ich w budowaniu własnej ścieżki poznawczej.

Science

Technology

Engineering

Art

Mathematics

Przyszłość zostanie zbudowana przy użyciu narzędzi STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Pierwotnie, koncepcja STEAM koncentrowała się na przedmiotach ścisłych, które rozwijają tzw. twarde kompetencje (hard skills). Jednakże, współczesne wymogi, takie jak konieczność efektywnej komunikacji, umiejętność zarządzania czasem i stresem, doprowadziły do rozszerzenia tej koncepcji o kompetencje miękkie (soft skills). W podejściu STEAM, przedmioty ścisłe i przyrodnicze zachowują dominującą rolę, ale są oswojone przez umiejętności osobiste i społeczne. Dzięki temu, dzieci rozwijają się w sposób zharmonizowany, lepiej rozumiejąc relacje między różnymi dziedzinami nauki, co umożliwia im skuteczniejsze tworzenie trwałych powiązań między nimi.

Wspieramy edukację

STEAM

poprzez

programy edukacyjne

dla dzieci.

Organizacja szeregu inicjatyw, w tym turniejów FIRST LEGO League, angażuje dzieci w ekscytujące, praktyczne wyzwania. Te konkursy nie tylko rozwijają umiejętności STEM, ale również zdolności rozwiązywania problemów, kreatywność i pracę zespołową, co czyni je platformą dla praktycznej nauki i innowacji. Każdego roku Fundacja podejmuje działania, które wzbudzają w młodym pokoleniu zainteresowanie nauką i innowacją, mające na celu kształtowanie przyszłych liderów, przedsiębiorców i odpowiedzialnych obywateli, wyposażonych w umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Wspieramy

nauczycieli.

Fundacja Future Minds aktywnie angażuje się w rozwój kompetencji nauczycieli, współpracując z Uczelniami Wyższymi, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli oraz Kołami Naukowymi. Trenerzy współpracujący z Fundacją to praktycy, którzy doskonale znają realia polskich szkół. Ponadto koordynujemy polskie edycje prestiżowego międzynarodowego konkursu FIRST LEGO League i opracowaliśmy polską wersję podręcznika do pracy metodą „6 klocków”. Zaangażowanie Fundacji obejmuje również uczestnictwo oraz organizację licznych konferencji naukowych, co stanowi platformę do wymiany doświadczeń i promocji nowatorskich metod edukacyjnych. Dodatkowo, Fundacja prowadzi szkolenia dla nauczycieli w ramach Akademii LEGO Education oraz Akademii Future Minds, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii i metodologii w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Badamy

skuteczne

praktyki

uczenia się.

Zaangażowanie w pogłębianie zrozumienia najlepszych metod uczenia się dzieci jest kluczowe w naszych działaniach. Badania koncentrują się na rozwijaniu i ocenianiu innowacyjnych podejść oraz technologii edukacyjnych. Przez analizę efektywności istniejących programów, staramy się utrzymać je na czele postępu i zapewnić, że wywierają one znaczący wpływ na uczniów.

Dostosowujemy

edukację do potrzeb

rynku.

Rozumiejąc szybkie zmiany na rynku pracy, nasza fundacja aktywnie pracuje nad dostosowaniem treści edukacyjnych do niezbędnych umiejętności i wymagań. Dążymy do przygotowania dzieci nie tylko do sukcesu akademickiego, ale także do przyszłości, w której będą one elastyczne, biegłe w technologiach i gotowe na nowe zawody.

Stosujemy podejście

skoncentrowane na

dziecku.

W centrum naszej misji leży przekonanie, że każde dziecko zasługuje na najlepszy start w życiu. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie możliwości, które pomogą dzieciom odkryć ich pasje, zbudować pewność siebie i rozwijać umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu i spełnienia w przyszłości.

Zarząd fundacji

Katarzyna Nogalska

Prezeska fundacji

Katarzyna to ekspertka z wykształceniem technicznym uzyskanym na Politechnice Warszawskiej. Jej głównym celem jest promowanie idei FIRST LEGO League, który realizuje od momentu dołączenia do Fundacji. Niezależna ekspertka Teacher Award, programu organizowanego przez LEGO Education i Tufts University. Panelistka konferencji o wyzwaniach edukacji w Billund. Prelegentka na konferencji Woman in Tech Summit. Członkini zespołu EDGE – The LEGO Engineering Design Group Educators, skupiającego czołowych ekspertów w robotyce opartej na zestawach LEGO. Edukatorka z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Twórczyni materiałów edukacyjnych. Poza karierą zawodową, aktywnie angażuje się w działalność społeczną, kładąc nacisk na rozwijanie edukacji i innowacyjnych metod nauczania.

Jakub Piasecki

Członek zarządu

Jakub jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie edukacji z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu informatyki i fizyki. Jego umiejętności zostały potwierdzone przez lata praktyki i doświadczenie pedagogiczne, co pozwala mu na głębokie zrozumienie potrzeb systemu edukacyjnego. Specjalizuje się w naukach ścisłych i posiada rozległe kompetencje w zakresie STEAM. Tworzy nowatorskie materiały edukacyjne. Prowadzi liczne szkolenia, otrzymując regularnie najwyższe oceny od uczestników. Rozumie znaczenie systemów edukacyjnych w promowaniu zainteresowania dziedzinami STEM i zapewnianiu równości edukacyjnej. Jest także autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących nowoczesnych metod nauczania. Jego wkład w rozwój branży edukacyjnej jest znaczący i jest rozpoznawalnym i cenionym praktykiem w środowisku profesjonalistów. Dodatkowo prowadzi zajęcia z robotykia dla dzieci.

Zarząd

fundacji

Katarzyna Nogalska

Prezeska fundacji

Katarzyna to ekspertka z wykształceniem technicznym uzyskanym na Politechnice Warszawskiej. Jej głównym celem jest promowanie idei FIRST LEGO League, który realizuje od momentu dołączenia do Fundacji. Niezależna ekspertka Teacher Award, programu organizowanego przez LEGO Education i Tufts University. Panelistka konferencji o wyzwaniach edukacji w Billund. Prelegentka na konferencji Woman in Tech Summit. Członkini zespołu EDGE – The LEGO Engineering Design Group Educators, skupiającego czołowych ekspertów w robotyce opartej na zestawach LEGO. Edukatorka z dwunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Twórczyni materiałów edukacyjnych. Poza karierą zawodową, aktywnie angażuje się w działalność społeczną, kładąc nacisk na rozwijanie edukacji i innowacyjnych metod nauczania.

Jakub Piasecki

Członek zarządu

Jakub jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie edukacji z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu informatyki i fizyki. Jego umiejętności zostały potwierdzone przez lata praktyki i doświadczenie pedagogiczne, co pozwala mu na głębokie zrozumienie potrzeb systemu edukacyjnego. Specjalizuje się w naukach ścisłych i posiada rozległe kompetencje w zakresie STEAM. Tworzy nowatorskie materiały edukacyjne. Prowadzi liczne szkolenia, otrzymując regularnie najwyższe oceny od uczestników. Rozumie znaczenie systemów edukacyjnych w promowaniu zainteresowania dziedzinami STEM i zapewnianiu równości edukacyjnej. Jest także autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących nowoczesnych metod nauczania. Jego wkład w rozwój branży edukacyjnej jest znaczący i jest rozpoznawalnym i cenionym praktykiem w środowisku profesjonalistów. Dodatkowo prowadzi zajęcia z robotykia dla dzieci.

Trenerzy

Barbara Borkowicz

Certyfikowana trenerka
Akademii LEGO® Education

Barbara jest doktorem nauk ścisłych i od lat związana jest z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie bada zastosowanie narzędzi LEGO® Education w nauczaniu informatyki. Jej publikacje naukowe dostarczają wartościowych informacji o skuteczności metody LEGO Education w kontekście edukacyjnym. Jej badania wspierają Fundację w optymalizacji programów edukacyjnych i dostosowywaniu ich do aktualnych trendów w nauce o edukacji. Barbara prowadzi również zajęcia dla studentów oraz uczniów na różnych poziomach edukacji, kładąc nacisk na rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości.

Iga Malik

Certyfikowana trenerka
Akademii LEGO® Education

Iga jest certyfikowaną trenerką Akademii LEGO® Education z kompetencjami pedagogicznymi, umiejętnościami z zakresu animacji kultury oraz specjalistyczną wiedzą w dziedzinie technik pamięciowych. Jej doświadczenie jako nauczycielki w szkole podstawowej pozwoliło jej na rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby uczniów. Iga przykłada dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego uczestnika, korzystając z metod, które sprawiają, że proces nauczania jest bardziej efektywny. Jej praktyka w nauczaniu opiera się na traktowaniu edukacji jako pasji, a nie tylko obowiązku.

Bartosz Sobkowiak

Certyfikowany trener
Akademii LEGO® Education,
Manager ds. szkoleń IT

Bartosz, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu informatyki, obejmujące poziomy od szkoły podstawowej do liceum. Jego praktyka w edukacji pozwoliła mu na dokładne zrozumienie polskiego systemu edukacyjnego. Jako certyfikowany Trener Akademii LEGO Education, przeprowadził prawie 500 szkoleń i webinarów dla nauczycieli. Poza nauczaniem, Bartosz aktywnie uczestniczy w promocji nauki, pełniąc rolę sędziego i współorganizatora konkursu FIRST® LEGO® League. Dodatkowo, jest cenionym prowadzącym wydarzeń organizowanych przez Fundację, dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym.

Beata Zalewska

Certyfikowana trenerka
Akademii LEGO® Education

Beata ma ponad 15 lat doświadczenia w nauczaniu matematyki i informatyki. Jej umiejętności dydaktyczne pozwalają na skuteczną komunikację w zakresie skomplikowanych zagadnień matematycznych i technologicznych, zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jako certyfikowana trenerka LEGO Education, Beata łączy tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi narzędziami, dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczniów. Poza działalnością edukacyjną, Beata obecnie zajmuje się biznesem jako analityk biznesowy.

Wojciech Jan Zuziak

Certyfikowany trener
Akademii LEGO® Education

Wojciech to doświadczony pedagog w obszarze matematyki i informatyki. Jest obecnie związany z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, gdzie aktywnie przyczynia się do rozwoju zawodowego innych nauczycieli. Jako doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wojciech intensywnie zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie dydaktyki. Jako doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych, czego efektem są liczne publikacje dotyczące nowoczesnych metod uczenia i uczenia się. Jego podejście do dydaktyki jest silnie inspirowane ideami konstruktywizmu i konstrukcjonizmu S. Paperta, co podkreśla znaczenie eksperymentu w procesie edukacyjnym. Jego prace badawcze i doświadczenie zawodowe stanowią cenny wkład w rozwój nowoczesnych metod nauczania.

Trenerzy

Barbara Borkowicz

Certyfikowana trenerka
Akademii LEGO® Education

Barbara jest doktorem nauk ścisłych i od lat związana jest z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie bada zastosowanie narzędzi LEGO® Education w nauczaniu informatyki. Jej publikacje naukowe dostarczają wartościowych informacji o skuteczności metody LEGO Education w kontekście edukacyjnym. Jej badania wspierają Fundację w optymalizacji programów edukacyjnych i dostosowywaniu ich do aktualnych trendów w nauce o edukacji. Barbara prowadzi również zajęcia dla studentów oraz uczniów na różnych poziomach edukacji, kładąc nacisk na rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości.

Iga Malik

Certyfikowana trenerka
Akademii LEGO® Education

Iga jest certyfikowaną trenerką Akademii LEGO® Education z kompetencjami pedagogicznymi, umiejętnościami z zakresu animacji kultury oraz specjalistyczną wiedzą w dziedzinie technik pamięciowych. Jej doświadczenie jako nauczycielki w szkole podstawowej pozwoliło jej na rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby uczniów. Iga przykłada dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego uczestnika, korzystając z metod, które sprawiają, że proces nauczania jest bardziej efektywny. Jej praktyka w nauczaniu opiera się na traktowaniu edukacji jako pasji, a nie tylko obowiązku.

Bartosz Sobkowiak

Certyfikowany trener
Akademii LEGO® Education,
Manager ds. szkoleń IT

Bartosz, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu informatyki, obejmujące poziomy od szkoły podstawowej do liceum. Jego praktyka w edukacji pozwoliła mu na dokładne zrozumienie polskiego systemu edukacyjnego. Jako certyfikowany Trener Akademii LEGO Education, przeprowadził prawie 500 szkoleń i webinarów dla nauczycieli. Poza nauczaniem, Bartosz aktywnie uczestniczy w promocji nauki, pełniąc rolę sędziego i współorganizatora konkursu FIRST® LEGO® League. Dodatkowo, jest cenionym prowadzącym wydarzeń organizowanych przez Fundację, dzięki swoim umiejętnościom komunikacyjnym.

Beata Zalewska

Certyfikowana trenerka
Akademii LEGO® Education

Beata ma ponad 15 lat doświadczenia w nauczaniu matematyki i informatyki. Jej umiejętności dydaktyczne pozwalają na skuteczną komunikację w zakresie skomplikowanych zagadnień matematycznych i technologicznych, zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jako certyfikowana trenerka LEGO Education, Beata łączy tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi narzędziami, dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczniów. Poza działalnością edukacyjną, Beata obecnie zajmuje się biznesem jako analityk biznesowy.

Wojciech Jan Zuziak

Certyfikowany trener
Akademii LEGO® Education

Wojciech to doświadczony pedagog w obszarze matematyki i informatyki. Jest obecnie związany z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, gdzie aktywnie przyczynia się do rozwoju zawodowego innych nauczycieli. Jako doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wojciech intensywnie zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie dydaktyki. Jako doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych, czego efektem są liczne publikacje dotyczące nowoczesnych metod uczenia i uczenia się. Jego podejście do dydaktyki jest silnie inspirowane ideami konstruktywizmu i konstrukcjonizmu S. Paperta, co podkreśla znaczenie eksperymentu w procesie edukacyjnym. Jego prace badawcze i doświadczenie zawodowe stanowią cenny wkład w rozwój nowoczesnych metod nauczania.

Partnerzy

Uczelnie

Stowarzyszenia
i fundacje

Ośrodki
Doskonalenia
Nauczycieli

Partnerzy

Uczelnie

Stowarzyszenia
i fundacje

Ośrodki
Doskonalenia
Nauczycieli

Kontakt

Kontakt