Robotyka z zestawami LEGO® Education – Jakub Piasecki

Informatyka w edukacji. Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości XVIII Konferencja „Informatyka w Edukacji” IwE2022, Toruń, Polska, 28–30 czerwca 2022

Streszczenie:
Przedstawione są przykłady wykorzystania LEGO Education MINDSTORMS EV3 oraz LEGO Education WeDo 2.0 w środowisku szkolnym, skupiając się na proponowanych zmianach programu nauczania informatyki w polskim systemie edukacji.

CZYTAJ

Więcej wpisów