Robotyka w programie „Laboratoria Przyszłości” – Wojciech Zuziak

Informatyka w edukacji. Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości XVIII Konferencja „Informatyka w Edukacji” IwE2022, Toruń, Polska, 28–30 czerwca 2022


Streszczenie:
Omówione zostaną przykłady szkoleń z zakresu robotyki, jakie ma w swojej ofercie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Szkolenia te są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ponadto przedstawione zostaną dotychczasowe działania Ośrodka w obszarze robotyki oraz krótko scharakteryzowany będzie sposób pracy podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem robotów LEGO® Education.

CZYTAJ

Więcej wpisów