Responsible Innovation in Technology for Children. Digital Technology, Play and Child Well-beeing – UNICEF

UNICEF Innocenti , Western Sydney University, RITEC Report, UNICEF 2022


Streszczenie:
W artykule przedstawiono rosnące znaczenie bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla dzieci, które spędzają online coraz więcej czasu. Projekt RITEC ma na celu zrozumienie i kształtowanie relacji między technologią, zabawą i dobrem dzieci. Współpracując z ekspertami oraz samymi dziećmi z różnych krajów, celem jest stworzenie ram pomagających firmom i rządom w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących cyfrowego dobrostanu dzieci. Projekt podkreśla zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia związane z technologią w życiu dzieci.

CZYTAJ

Więcej wpisów