Ogólnopolski Finał sezonu Masterpiece

Sezon 2023/2024 FIRST LEGO League Challenge dobiegł końca, a sukces ten był możliwy dzięki niezwykłej synergii między światem biznesu a edukacją.

Turnieje Regionalne FIRST LEGO League MASTERPIECE

Osiągnięcia tego sezonu nie byłyby możliwe bez wsparcia firm: Carrier, Rockwell Automation, Raytheon, Collins Aerospace, Pratt&Whitney, których zaangażowanie pozwoliło na przyznanie ponad 40 stypendiów dla drużyn. Dzięki nim jako organizacja non-profit, działająca nieprzerwanie od 13 lat, może kontynuować swoją misję edukacji dzieci i młodzieży.

Projekt zrealizowany z funduszy norweskich

Fundacja zrealizowała projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w gminie i mieście Nisko. Inicjatywa ta odzwierciedla zobowiązanie Fundacji do wspierania edukacji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez innowacyjne rozwiązania.

Mistrzostwa IT: FIRST® LEGO® League na Poznań Game Arena

Uczestniczyliśmy w jednym z najważniejszych wydarzeń technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – Poznań Game Arena. Byliśmy współorganizatorem Dywizji Robotyki podczas Drugich Ogólnopolskich Mistrzostw IT, promując wiedzę i innowacje wśród prawie 4000 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Finaliści stawili czoła wyzwaniom robotycznym na matach FIRST LEGO League SUPERPOWERED.

Noc Naukowców 2023

W piątek uczestniczyliśmy w Nocy Naukowców, największym europejskim evencie promującym naukę. Wydarzenie to, w 2005 roku zainicjowane przez Komisję Europejską, gromadzi ponad milion odwiedzających rocznie. Współpracując z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadziliśmy w ramach Nocy Naukowców 2 otwarte wydarzenia: Build The Change oraz projekt FIRST LEGO League MASTERPIECE.

Współpraca z AGH w obszarze wirtualnej rzeczywistości w ramach FIRST® LEGO® League

W ramach działań wspierających rozwój programu FIRST LEGO League w Polsce, przedstawiciele Fundacji odwiedzili Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Spotkanie z naukowcami z Wydziału Humanistycznego AGH miało na celu zapoznanie się z zaawansowanymi badaniami w zakresie rzeczywistości wirtualnej realizowanymi w laboratorium Eduvrlab. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim potencjalnych obszarów współpracy w kontekście nadchodzącego sezonu MASTERPIECE. Dążenie do zapewnienia uczestnikom wsparcia eksperckiego stoi u podstaw naszych działań.

Finansowanie FIRST® LEGO® League z funduszy unijnych

Wzięliśmy udział w spotkaniu z wice burmistrzami i wójtami z gmin Pomorza Środkowego, którzy są silnie zainteresowani wdrożeniem programów FIRST LEGO League na swoich obszarach. W trakcie spotkania omówiliśmy m.in. możliwości finansowania takich inicjatyw za pomocą Funduszy unijnych w ramach RPO 5.7 Edukacja Przedszkolna. Programy FIRST LEGO League doskonale wspierają rozwój kluczowych kompetencji dzieci, które zostały wyszczególnione w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej C189/2.

Robo Challenge – Awiacja

Byliśmy częścią trzeciej edycji Robo Challenge – Awiacja zorganizowanej przez Naukową Wioskę. Podczas wydarzenia młodzież zgłębiała tajniki awiacji, budując poruszające się modele jak helikoptery. Wydarzenie promowało lotnicze tradycje regionu Sądecczyzny. Cieszymy się, że mogliśmy przybliżyć uczestnikom ideę FIRST LEGO League.

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania z województwa zachodniopomorskiego

W Świdwinie spotkaliśmy się z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy z entuzjazmem programowali roboty, które wykonywały zadania na macie konkursowej. Nauka przez zabawę w ramach FIRST LEGO League okazała się inspirująca i budująca współpracę. Dziękujemy za spotkanie i otwartość na dalszą współpracę.