Przyszłość Laboratorium – prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Sysło, Maciej M. „Przyszłość Laboratorium.” „W cyfrowej szkole. Informatyka, technologia, edukacja.” „Cyfrowa Edukacja” Nr 1(15)/2023: 16-29. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. ISSN 2545-1367.

Streszczenie:
Artykuł charakteryzuje obszary zajęć szkolnych, gdzie może być wykorzystane specjalne wyposażenie zakupione w ramach rządowej inicjatywy, aby wspierać rozwój kompetencji uczniów przez kreatywne działania. Uczniowie angażują się w prototypowanie i budowanie obiektów, zdobywając wiedzę i umiejętności. Priorytetem są osiągnięcia i cele edukacyjne uczniów, a następnie wybór odpowiednich narzędzi do ich realizacji.

CZYTAJ

Więcej wpisów