Uczenie się przez całe życie zaczyna się od pewności siebie – LEGO® Education

Uczenie się przez całe życie zaczyna się od pewności siebie. Pewność siebie uczniów i przekonanie o tym, że potrafią się uczyć i rozwiązywać problemy, pomoże im osiągnąć życiowy sukces. Badania zrealizowane w imieniu LEGO® Education, 2019

Streszczenie:
W artykule przedstawiono koncepcję pewności siebie jako pozytywnego podejścia do zdolności osiągania celów i podejmowania ryzyka. Akcentowano, jak ważne jest dla jednostki rozumienie, że porażki są nieodłącznym elementem procesu uczenia się. Podkreślono rolę edukatorów w kształtowaniu tego aspektu wśród uczniów, wskazując na potrzebę stosowania różnych strategii. Jako praktyczny przykład wpływu edukacji na rozwijanie pewności siebie przedstawiono program FIRST® LEGO® League (FLL), międzynarodowe zawody robotyki dla młodzieży. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Brandeisa w 2013 r. potwierdziło, że uczestnictwo w FLL znacząco wpływa na zwiększenie pewności siebie wśród uczestników. Dodatkowo, wskazano na obserwacje rodziców uczestników, którzy zauważyli pozytywną transformację w zachowaniu swoich dzieci. Wskazano również, że narzędzia edukacyjne LEGO Education skutecznie wzmacniają pewność siebie uczniów na różnych poziomach edukacji.

CZYTAJ

Więcej wpisów