LEGO® Education WeDo 2.0 zmienia wszystko! – Jolanta Zuziak, Wojciech Zuziak

Socjalizacja Edukacja Transgraniczność. Interdyscyplinarne czasopismo naukowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Nr 1, 2019, 53–60

Streszczenie:
Autorzy artykułu, opisując pracę z zestawami LEGO® Education WeDo 2.0, zwracają uwagę na nową rolę nauczyciela: nauczyciel jako przewodnik, doradca, trener. Wskazują ponadto na szansę formowania ucznia odpowiedzialnego za własny proces uczenia się. Następnie proponują krótki przewodnik po oprogramowaniu przeznaczonym do pracy z zestawami WeDo 2.0. W tej części analizie poddano kolejne fazy pracy nad projektem (faza odkrywania, tworzenia i prezentacji – dzielenia się). Szczególną uwagę zwrócono na aktywności możliwe w fazie tworzenia: modelowanie, prowadzenie badań oraz konstruowanie. Dwie pierwsze ukazano w kontekście naukowym, zaś konstruowanie w kontekście inżynierskim (podejście inżynierskie). W podsumowaniu krótko powiązano pracę z wykorzystaniem zestawów WeDo 2.0 z realizacją projektów z obszaru STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

CZYTAJ

Więcej wpisów