Children, technology and play – LEGO Foundation

Marsh, J., Murris, K., Ng’ambi, D., Parry, R., Scott, F., Thomsen, B.S., Bishop, J., Bannister, C., Dixon, K., Giorza, T., Peers, J., Titus, S., Da Silva, H., Doyle, G., Driscoll, A., Hall, L., Hetherington, A., Krönke, M., Margary, T., Morris, A., Nutbrown, B., Rashid, S., Santos, J., Scholey, E., Souza, L., and Woodgate, A, (2020) Children, Technology and Play. Billund, Denmark: The LEGO Foundation.


Streszczenie:
W artykule przedstawiono korzyści płynące z zabawy dzieci z technologiami cyfrowymi i ich wpływ na wiedzę, kreatywność oraz umiejętności dzieci. Nowe, przekonywujące dowody, zebrane w Wielkiej Brytanii i RPA, wskazują, że korzyści z gry z użyciem technologii cyfrowych zależą od środowiska uczenia się dziecka, zarówno w domu, jak i poza nim. Dostęp dzieci do technologii jest bardzo zróżnicowany, a niektóre urządzenia, aplikacje i gry są bardziej korzystne dla rozwoju dzieci niż inne. Kluczową rolę odgrywają dorośli, którzy wspierają dzieci w zabawie z technologiami cyfrowymi i angażują się w nią. Jednak niektórzy rodzice nadal mają negatywne podejście do zabawy dzieci z użyciem technologii cyfrowej, obawiając się nadmiernego czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem oraz kwestii prywatności i odpowiedniości treści.

CZYTAJ

Więcej wpisów