The Robot is Not so Scary as it is Painted! – A Project Report – Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wojciech Jan Zuziak

Conference Proceedings, DiVAI 2020, Wolters Kluwer, 205–216


Streszczenie:
Autorzy opisują początki i obecny stan inżynieryjnego podejścia w edukacji jako strategii dydaktycznej i edukacyjnej. Następnie przedstawiają projekt edukacyjny „Robot nie jest tak straszny, jak go malują!”, zrealizowany w roku szkolnym 2017/2018 przez Regionalne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i jego partnerów. W projekcie tym nauczyciele zapoznawali się ze strategią w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki w szkołach podstawowych. Artykuł omawia wyniki badań towarzyszących projektowi, przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas i po zakończeniu projektu.

CZYTAJ

Więcej wpisów