Closing the Skills Gap – LEGO Foundation

Closing the Skills Gap, Postion Paper: Closing the Skills Gap, LEGO Foundation, May 2021


Streszczenie:
W artykule zwrócono uwagę na wyzwania, przed którymi stają systemy edukacyjne w kontekście przygotowywania dzieci do radzenia sobie w coraz bardziej nieprzewidywalnym i skomplikowanym świecie. Nasze systemy edukacyjne mają trudności z dostarczaniem uczniom pełnego zakresu umiejętności potrzebnych do poruszania się w tej skomplikowanej rzeczywistości. Wydarzenia globalne, takie jak pandemia, stworzyły bezprecedensową okazję do przemyślenia tego, czego i jak uczymy naszych uczniów. Istnieje pilna potrzeba przemodelowania edukacji, tak aby każdy uczeń rozwijał niezbędne umiejętności do pełnego i udanego uczestniczenia w życiu. Chociaż nie ma jednoznacznego podręcznika czy planu lekcji dla tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, dobra wiadomość polega na tym, że dzieci od narodzin posiadają zalążki tych umiejętności. Kluczem jest umożliwienie im nauki poprzez zabawę, co jest dla nich najbardziej efektywnym sposobem uczenia się. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest podejmowanie kluczowych kroków przez edukatorów, rządy i decydentów, które umożliwią każdemu dziecku rozwijanie szerokiego zakresu umiejętności w oparciu o naukę przez zabawę.

CZYTAJ

Więcej wpisów