Where Global Science Meets Playful Learning: Implications for Home, School, Cities nad Digital Spaces

Where Global Science Meets Playful Learning: Implications for Home, School, Cities nad Digital Spaces, Hirsh-Pasek, K., Masters, A. S., Christie, S., Gibbs, H. M., Evans, N. S., Fletcher, K. K., Pesch, A., Yang, H., Fan, W., Todaro, R. D., Golinkoff, R. M , Xu, F. LEGO Foundation i Chen Yidan Foundation, 28 lutego 2022


Streszczenie:
Artykuł podejmuje globalne zrozumienie zabawy i uczenia się przez zabawę, integrując perspektywy z różnych dziedzin, takich jak psychologia rozwojowa, nauki edukacyjne i teoria gier. W tekście analizuje się historię zabawy i różnorodne definicje związane z uczeniem się poprzez zabawę. Zbadano wpływ otoczenia dziecka na jego doświadczenie zabawy, a także rolę relacji społecznych w procesie uczenia się przez zabawę. Następnie omówiono korzyści akademickie i społeczno-emocjonalne płynące z tej formy uczenia się, identyfikując kluczowe umiejętności potrzebne w XXI wieku. Zwrócono uwagę na różne środowiska, w których dzieci uczą się przez zabawę, w tym cyfrowe, podkreślając zarówno ich korzyści, jak i ograniczenia. Artykuł kończy się rozważaniami na temat przyszłości uczenia się przez zabawę i rekomendacjami dla decydentów w kwestii kształtowania polityk i postaw społecznych na rzecz promocji takiego uczenia się.

CZYTAJ

Więcej wpisów