Fundacja LEGO® inwestuje 20 milionów dolarów na innowacje wspierające neuroróżnorodność

Fundacja LEGO uruchomiła nowy program akceleracyjny Play For All, mający na celu docenienie mocnych stron dzieci neuroróżnorodnych i zapewnienie wszystkim dzieciom prawa do zabawy, nauki i rozwoju.

Z okazji Miesiąca Akceptacji Autyzmu Fundacja LEGO ogłosiła uruchomienie nowego grantu – programu bezpłatnego finansowania i mentoringu na czas określony dla instytucji społecznych, przedsięwzięć i organizacji, które chcą wspierać dzieci, zwłaszcza dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD w nauce przez zabawę.

„Kiedy neuroróżnorodne dzieci są rozumiane, doceniane i wspierane, wszyscy odnoszą korzyści z ich ważnego i często niezwykłego wkładu” – zauważa doktor Maureen Dunne, starszy doradca i ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności w akceleratorze Play for All. „Neuroróżnorodni wynalazcy, naukowcy i artyści przekształcili całe gałęzie przemysłu.Cieszę się, że Fundacja LEGO zobowiązała się inwestować w przeobrażanie świata zabawy i nauki, aby innowatorzy, specjaliści i praktycy mogli wspólnie budować przyszłość, w której osoby neuroróżnorodne w pełni uczestniczą w życiu społecznym”.

Powszechnie wiadomo, że instytucje skupione na neuroróżnorodności są na całym świecie niedofinansowane. Brakuje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Do tej pory inwestycje w dużej mierze koncentrowały się na diagnozowaniu neuroatypowości i poszukiwaniu jej przyczyn. Istniejące rozwiązania edukacyjne dostosowywane są na bieżąco do potrzeb dzieci neuroróżnorodnych. Brakuje natomiast rozwiązań tworzonych kompleksowo z myślą o nich. Doprowadziło to do powstania luki finansowej między teorią badań naukowych a praktyką w postaci innowacji edukacyjnych. Istniejące rozwiązania nie zaspokajają niektórych najbardziej podstawowych potrzeb dzieci z neuroatypowością. Potrzebne są dalsze inwestycje, aby zachęcać innowatorów do tworzenia rozwiązań, które wspierają każde dziecko w jego rozwoju. Akcelerator Play for All ma na celu odkrywać, inspirować i wdrażać innowacje, które mogą pomóc wypełnić tę lukę.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że miliard ludzi, czyli 15% światowej populacji, ma jakąś formę niepełnosprawności, a autyzm jest diagnozowany u 1 na 160 dzieci. Globalne szacunki wskazują również, że 5% światowej populacji ma AD(H)D (zdiagnozowaną lub niezdiagnozowaną).

„Uważamy, że więcej neuroróżnorodnych dzieci powinno doświadczać sprawczości płynącej z wiary we własne możliwości” – mówi Anne-Birgitte Albrectsen, dyrektor generalna LEGO Foundation. „Dzięki akceleratorowi Play for All organizacje z całego świata mogą stać się katalizatorami przyszłych innowacji. Współpracując z partnerami, dążymy do podnoszenia świadomości, zrozumienia i akceptacji neuroróżnorodności na całym świecie. Zabawa pomaga dzieciom odkrywać i doskonalić swoje mocne strony, dając im możliwość nawiązywania przyjaźni, nauki w szkole i przygotowania się do sprostania życiowym wyzwaniom”.

Siła uczenia się przez zabawę dla tej grupy dzieci jest widoczna w sukcesie pracy partnera LEGO Foundation, Play Included™. Uruchomiony w zeszłym roku program Brick-by-Brick™ ma na celu umożliwienie dzieciom zrozumienia sposobu, w jaki ich mózg jest przystosowany do komunikacji, zamiast zmuszania ich do komunikowania się w neurotypowy sposób. Badania oparte na pilotażowych wynikach badań wykazały, jak bardzo dzieci ze spektrum autyzmu lub z AD(H)D mogą odnieść korzyści z angażujących zajęć, których sercem jest nauka poprzez zabawę. To właśnie ten sukces jest inspiracją dla akceleratora Play for All.

Jak to działa?

Akcelerator Play for All rozpocznie swoją działalność w kwietniu, zapewniając finansowanie w wysokości do 20 milionów dolarów 25 przedsięwzięciom i organizacjom z całego świata. Inauguracyjny program potrwa do lutego 2023 roku. Uczestnicy wezmą udział w trzyetapowym procesie selekcji, z finansowaniem, mentoringiem i nauką poprzez zabawę na każdym etapie. Aby przejść do drugiego etapu, organizacje będą musiały zaprezentować swój projekt panelowi, w którego skład wchodzą: Fundacja LEGO, eksperci kapitałowi, doradcy do spraw neuroróżnorodności oraz dzieci. Dwunastu zwycięskich kandydatów przejdzie do końcowego etapu składania wniosków. Ich pomysły zostaną przetestowane, a plany sfinalizowane. W zależności od wyników maksymalnie pięć organizacji zostanie długoterminowymi partnerami Fundacji. 

Fundacja LEGO zachęca firmy i organizacje wspierające neuroróżnorodność lub dążące do rozszerzenia swojej działalności w tym kierunku do zgłaszania się do programu za pośrednictwem strony internetowej.

Doktor Gina Gómez de la Cuesta, psycholożka, założycielka i dyrektor Play Included, mówi: „Wpływ tego rodzaju finansowania i wsparcia eksperckiego na organizacje takie jak nasza jest nie do przecenienia. Dzieci autystyczne i z ADHD często doświadczają problemów z niską samooceną i pewnością siebie, spowodowanych błędnymi wyobrażeniami o neuroróżnorodności w społeczeństwie. Stosując uczenie się poprzez zabawę, specjalnie zaprojektowaną dla praktycznych potrzeb naszej społeczności, dzieci neuroróżnorodne są zachęcane do rozwijania umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania problemów. Program wspiera również uczniów zaangażowanych w nasz projekt szkół w budowaniu pewności siebie i czerpaniu radości z własnej wyjątkowości”.

Więcej wpisów