Rozwijanie umiejętności przyszłości u uczniów z pomocą metod LEGO Education – Barbara Borkowicz

Informatyka w edukacji. Uczniowie i nauczyciele w szkole przyszłości XVIII Konferencja „Informatyka w Edukacji” IwE2022, Toruń, Polska, 28–30 czerwca 2022

Streszczenie:
Celem tego artykułu jest próba nakreślenia umiejętności przyszłości. Pierwszy rozdział opisuje poszukiwanie kompetencji, które uczniowie powinni nabyć w szkole. Następny rozdział dotyczy metod LEGO Education oraz konkursu FIRST LEGO League, w którym uczniowie powinni rozwijać umiejętności przyszłości. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań uczniów nad rozwijaniem umiejętności przyszłości poprzez pracę z narzędziami LEGO Education.

CZYTAJ

Więcej wpisów