Grant ONZ

Zakończyliśmy projekt „Działania integracyjne społeczności za pomocą FIRST® LEGO® League Explore” w Karczmiskach. Wsparcie ze strony Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), ONZ, umożliwiło nam zbudowanie więzi między polskimi i ukraińskimi dziećmi poprzez wspólne działania.

Dzięki FIRST LEGO League Explore, programowi o niskim progu wejścia, dzieci mogły nawiązać relacje i współpracować, pomimo początkowych trudności językowych. Udowodniło to, jak skuteczne może być FIRST LEGO League Explore jako narzędzie integracji, przyczyniając się do wzrostu zrozumienia i współpracy między różnymi kulturami.

Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy wystawę, gdzie uczestnicy mogli świętować wspólne osiągnięcia i podziwiać efekty pracy drużyn.

Dziękujemy ONZ za wsparcie naszego projektu oraz wszystkim zaangażowanym w jego realizację – szczególnie wicedyrektorce szkoły p. Beacie Małeckiej-Perszko, dyrektorowi szkoły p. Piotrowi Długoszowi, prowadzącej zajęcia p. Katarzynie Kosik i oczywiście dzieciom i ich rodzicom. Ne możemy się doczekać kolejnych wspólnych inicjatyw!

Więcej wpisów