Metropolitalna Liga Enigmy

Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się konkurs matematyczny Metropolitalna Liga Enigmy w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Było to zwieńczenie miesięcy ciężkiej pracy i zaangażowania uczniów, którzy wzięli udział w projekcie „ENIGMA” – przed nami jeszcze konkurs Cyberliga 1.0. i Cyberliga 2.0. Jako Fundacja Nauczanie zaszczyt być operatorem tego projektu.

Projekt „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia poprzez działania zmierzające do podniesienia kompetencji 644 uczniów i 29 nauczycieli. Dzięki niemu uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z matematyki i informatyki.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i czekamy na Cyberligę 1.0. i Cyberligę 2.0!

Więcej wpisów