Zakończenie projektu ENIGMA

Zakończył się projekt „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, współrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt odniósł znaczące sukcesy, przyczyniając się do rozwoju edukacyjnego regionu.

W ramach projektu ENIGMA, Fundacja ALE Nauczanie, działając jako kluczowy partner, wraz z organizatorem, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, zrealizowała cele o znaczącym wpływie na lokalną społeczność edukacyjną. Podniesiono kompetencje 644 uczniów oraz 29 nauczycieli, oferując im nie tylko dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki, ale również wsparcie w zakresie doposażenia sal szkolnych i szkoleń nauczycieli.

Jednym z kluczowych osiągnięć projektu była organizacja trzech międzyszkolnych konkursów: CYBERLIGA 1.0, CYBERLIGA 2.0 oraz METROPOLITALNA LIGA ENIGMY. Te inicjatywy, zorganizowane przez Fundację ALE Nauczanie, były nie tylko platformą rywalizacji i nauki, ale także przestrzenią do rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami różnych szkół.

Projekt „ENIGMA” miał również na celu wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru Metropolii Poznań, szczególnie w kontekście wyzwań związanych z edukacją uczniów z Ukrainy. W tym zakresie Fundacja, we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, odegrała istotną rolę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb tego szczególnego segmentu uczniów.

Więcej wpisów