Build The Change w Poznaniu – Łazarskie Pożegnanie Lata

W ramach Łazarskiego Pożegnania Lata w Koszarach Kultury w Poznaniu, Fundacja przeprowadziła warsztat edukacyjny w ramach programu Build The Change. Dziękujemy za wsparcie Miasta Poznania oraz Estrady Poznańskiej, które umożliwiły realizację tego przedsięwzięcia.

Program Build The Change, którego Fundacja jest ambasadorem w Polsce, skupia się na inspirowaniu dzieci do kreatywnego myślenia oraz podejmowania działań na rzecz rozwiązywania wyzwań społecznych. Podczas warsztatów uczestnicy, korzystając z klocków Lego, tworzyli modele odpowiadające na konkretne problemy społeczne, jednocześnie rozwijając kluczowe kompetencje takie jak komunikacja czy współpraca.

Inicjatywa ta zgromadziła tysiące mieszkańców Poznania, co podkreśla znaczenie i wpływ programu w lokalnej społeczności. Fundacja jest zaangażowana w budowanie mostów między edukacją a społecznościami, wierząc w potencjał młodego pokolenia jako katalizatora pozytywnych zmian.

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych możliwości współpracy i dziękujemy naszym partnerom oraz sponsorom za nieustające wsparcie naszej misji.

Więcej wpisów