Czwarta Rewolucja Przemysłowa: do 2027 roku maszyny będą odpowiadać za 42% zadań

Czwarta Rewolucja Przemysłowa nie tylko przyspieszyła adaptację nowych technologii w różnych sektorach, ale również zatarła granicę między człowiekiem a maszyną. Technologia nie tylko zmienia sposób, w jaki pracujemy, ale także treść pracy, potrzebne umiejętności i zawody, które są wypierane przez nowe specjalizacje. Według najnowszego raportu World Economic Forum „Future of Jobs Report 2023” obecnie 34% zadań biznesowych jest wykonywane przez maszyny, podczas gdy reszta pozostaje w rękach ludzi. Przewiduje się, że do 2027 roku maszyny będą odpowiadać za 42% zadań. Kluczowe jest zrozumienie, jak te technologie wpłyną na rynek pracy, by określić, czy ludzie będą w stanie przejść ze znikających zawodów do zawodów przyszłości.

W ciągu najbliższych pięciu lat technologia stanie się kluczowym czynnikiem napędzającym transformację biznesową. To przełomowe stwierdzenie odzwierciedla naszą rzeczywistość, gdzie ponad 85% badanych organizacji wskazuje na wzrost adaptacji nowych technologii i szeroki dostęp do cyfryzacji jako główną tendencję. Wśród technologii, które organizacje planują przyjąć, big data, chmura obliczeniowa oraz sztuczna inteligencja wyróżniają się jako najbardziej prawdopodobne do wdrożenia. Co więcej, ponad 75% firm planuje adoptować te technologie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Te dane prowadzą do zastanowienia nad przyszłością edukacji i szkolenia. W ciągu najbliższych lat 6 na 10 pracowników będzie wymagało szkolenia. Jednak, obecnie tylko połowa z nich ma dostęp do odpowiednich możliwości kształcenia. To wyzwanie, które musi zostać szybko rozwiązane, aby umożliwić pracownikom zdobywanie kluczowych umiejętności. Porównując z wcześniejszymi latami, gdy raport Future of Jobs został po raz pierwszy opublikowany w 2016 roku, ankietowane firmy przewidywały, że 35% umiejętności pracowników będzie musiało zostać zastąpione nowymi kompetencjami (ang. skills disruption) w ciągu najbliższych pięciu lat. W 2023 roku ten wskaźnik wzrósł do 44%. Niemniej jednak, oczekiwana skala tego zjawiska stanowi pewną stabilizację w porównaniu z poprzednią edycją ankiety z 2020 roku, kiedy zakłócenia spowodowane przez COVID-19 skłoniły respondentów do prognozowania na poziomie 57% w ciągu najbliższych pięciu lat.

Według raportu WEF, najwyższym priorytetem w zakresie szkoleń w latach 2023-2027 jest 10 topowych umiejętności. Na pierwszym miejscu uplasowało się analityczne myślenie, natomiast drugim priorytetem jest promowanie kreatywnego myślenia. Wśród dziesięciu najważniejszych umiejętności znalazły się również long-life learning, umiejętność korzystania z technologii, empatia czy przywództwo.

TOP 10 umiejętności:

  1. Analityczne myślenie
  2. Kreatywne myślenie
  3. Elastyczność, odporność, zwinność
  4. Motywacja i samoświadomość
  5. Ciekawość i uczenie się przez całe życie
  6. Umiejętność korzystania z technologii
  7. Niezawodność i dbałość o szczegóły
  8. Empatia i aktywne słuchanie
  9. Przywództwo i wpływ społeczny
  10. Kontrola jakości

Znajdujemy się na skrzyżowaniu epok, w którym technologia i człowiek przenikają się nawzajem, kształtując przyszłość rynku pracy. Z raportu „Future of Jobs Report 2023” wynika jasny przekaz: nadchodząca dekada będzie wymagała od nas elastyczności, adaptacji i nieustannego kształcenia. Wzrost roli maszyn w biznesie nie jest zagrożeniem dla ludzkości, ale wyzwaniem do rozwijania tych umiejętności, które wyróżniają nas jako ludzi – analityczne myślenie, kreatywność czy empatia.

Młode pokolenie stoi przed szczególnie ważnym zadaniem. Wchodząc na rynek pracy, będzie musiało sprostać wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijającą się technologię. Kluczem do sukcesu będzie kształtowanie w nich topowych umiejętności już od najmłodszych lat. Tylko wtedy będziemy mogli zapewnić im solidny start w dorosłe życie, pozwalając jednocześnie na ciągły rozwój i adaptację w zmiennym środowisku biznesowym. Dla nas wszystkich leży zatem obowiązek inwestowania w edukację i kształcenie, aby przyszłe pokolenia były gotowe na wyzwania przyszłości.

Opracowanie własne na podstawie Future of Jobs Report 2023, World Economic Forum
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Więcej wpisów