Finansowanie FIRST® LEGO® League z funduszy unijnych

Fundacja wzięła udział w spotkaniu z wice burmistrzami i wójtami z gmin Pomorza Środkowego, którzy są silnie zainteresowani wdrożeniem programów FIRST LEGO League na swoich obszarach. W trakcie spotkania omówiliśmy m.in. możliwości finansowania takich inicjatyw za pomocą Funduszy unijnych w ramach RPO 5.7 Edukacja Przedszkolna.

Warto podkreślić, że programy FIRST LEGO League doskonale wspierają rozwój kluczowych kompetencji dzieci, które zostały wyszczególnione w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej C189/2. Są to m.in.: rozumienie i tworzenie informacji, kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Z silnym przekonaniem o ogromnym potencjale tej współpracy, Fundacja czeka, by wspólnie z gminami pracować nad podnoszeniem jakości edukacji w przedszkolach regionu. Zapraszamy również do współpracy gminy z całej Polski.

Więcej wpisów