Noc Naukowców 2023

W miniony piątek Fundacja brała udział w wydarzeniu o międzynarodowym zasięgu – Noc Naukowców. Jest to największa w Europie impreza promująca naukę, innowację i badania, odbywająca się jednocześnie w prawie 30 krajach w Europie. Zainicjowana w 2005 roku przez Komisję Europejską, co roku przyciąga ponad milion odwiedzających z całej Europy, podkreślając tym samym wagę nauki w codziennym życiu i jej kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości.

Fundacja zaproponowała uczestnikom dwa otwarte wydarzenia:

 • Build The Change – gdzie uczestnicy mogli wyrazić swoje idee i wizje przyszłości poprzez twórczą zabawę klockami LEGO,
 • FIRST LEGO League – gdzie uczestnicy budowali i programowali roboty do wykonywania określonych zadań.

 

Udział w European Researchers’ Night jest dla Fundacji ważnym elementem misji, której celem jest wspieranie edukacji oraz promowanie nauki i innowacji wśród młodzieży. Takie inicjatywy są kluczem do budowania przyszłości opartej na wiedzy, kreatywności i innowacyjności.

Fundacja wyraża podziękowania Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałowi Matematyki i Informatyki UAM za owocną współpracę oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Wyrazy uznania i podziękowania również dla wszystkich partnerów i sponsorów, którzy wspierają promowanie nauki, technologii i innowacji wśród młodego pokolenia. Działania takie jak te są kluczem do kształtowania przyszłości.

Organizatorzy Nocy Naukowców w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Poznan Supercomputing and Networking Center / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN

Więcej wpisów