10 stypendiów FIRST® LEGO® League 2023/2024

Fundacja ALE Nauczanie ogłasza finalizację procesu przyznawania stypendiów od Fundacji dla sezonu 2023/2024 FIRST LEGO League. Po starannym przeanalizowaniu licznych zgłoszeń, Fundacja dokonała wyboru dziesięciu drużyn, które otrzymają pełne wsparcie w ramach programów Explore i Challenge.

Zakończenie procesu przyjmowania wniosków stanowi istotny etap w naszych działaniach na rzecz wspierania młodych talentów w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). W procesie selekcji zespół ekspertów Fundacji ALE Nauczanie szczegółowo przeanalizował każde zgłoszenie, oceniając potencjał, kreatywność i zaangażowanie prezentowane przez drużyny.

Drużyny wybrane do otrzymania stypendiów w programach Explore i Challenge wykazały się kreatywnością i determinacją. Fundacja ALE Nauczanie jest przekonana, że wsparcie udzielone tym zespołom przyczyni się do rozwoju ich umiejętności i pomoże w realizacji ich ambitnych projektów w ramach FIRST LEGO League.

Poprzez inwestowanie w młode talenty, Fundacja ALE Nauczanie kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój edukacji STEM i promowanie innowacyjności wśród młodych ludzi. Jest to kolejny krok w kierunku budowania silnej społeczności młodych naukowców i inżynierów, którzy będą przyczyniać się do rozwoju technologicznego i naukowego w przyszłości.

Fundacja gratuluje wybranym drużynom i z niecierpliwością oczekuje na obserwowanie ich postępów i sukcesów w nadchodzącym sezonie FIRST LEGO League MASTERPIECE.

Więcej wpisów