Pracownicy Banku Pekao S.A. wolontariuszami FIRST LEGO League

Wolontariusze Banku Pekao S.A., lidera w sektorze bankowości korporacyjnej oraz w segmencie private banking w Polsce, włączyli się we wspieranie międzynarodowego projektu FIRST LEGO League, demonstrując swoje zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu.

W ramach wolontariatu, Departament Nowych technologii i Rozwoju w Banku Pekao S.A. aktywnie wsparł przygotowania do turniejów FIRST LEGO League edycji 2023/2024. Pracownicy banku, dzieląc się swoim czasem, przyczynili się do promowania edukacji technicznej i naukowej wśród młodzieży.

Zaangażowanie Banku Pekao S.A. w projekt to przykład, jak sektor finansowy może efektywnie przyczyniać się do postępu społecznego i technologicznego, wzmacniając swoją rolę jako odpowiedzialny uczestnik życia społecznego i ekonomicznego. Przez dzielenie się swoim czasem, pracownicy banku przyczyniają się do budowania fundamentów dla przyszłych pokoleń w dziedzinie technologii, nauki i inżynierii.

Dziękujemy Bankowi Pekao S.A. i jego wolontariuszom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój społeczności lokalnych oraz za inspirujący przykład, jak biznes może wspierać ważne inicjatywy edukacyjne

Więcej wpisów