Projekt zrealizowany z funduszy norweskich

Fundacja zrealizowała projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w gminie i mieście Nisko – „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”.

W ramach projektu, wybrane jednostki edukacyjne zostały wyposażone w narzędzia edukacyjne wspierające proces nauczania w zakresie programowania, robotyki i nauk ścisłych. Fundacja ALE Nauczanie przeprowadziła również warsztaty dla kadry nauczycielskiej oraz przeprowadziła lekcje pokazowe, wykorzystując innowacyjne i angażujące metody i narzędzia o sprawdzonej skuteczności.

Dzięki nowoczesnym narzędziom dydaktycznym możliwe jest uatrakcyjnienie procesu nauczania i dostosowanie go do wymogów współczesnego rynku pracy. Celem tych działań było podniesienie kompetencji pedagogicznych nauczycieli oraz zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego.

Realizacja tego projektu stanowi przykład skutecznego połączenia nowoczesnej edukacji z rozwojem gospodarczym regionu. Inicjatywa ta odzwierciedla zobowiązanie Fundacji do wspierania edukacji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez innowacyjne rozwiązania.

Więcej wpisów