Strategia rozwoju przez skuteczny CSR

Strategia rozwoju przez skuteczny CSR.


Case study zaangażowania Rockwell Automation i grupy RTX w programy FIRST® LEGO® League Polska


Rola CSR w budowaniu trwałej wartości biznesowej

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, gdzie każdego dnia stajemy przed nowymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, tradycyjna definicja sukcesu biznesowego zostaje przedefiniowana. Firmy na całym świecie dostrzegają, że długoterminowy sukces i trwała wartość dla akcjonariuszy zależą nie tylko od rentowności, tempa wzrostu czy rozpoznawalności marki, ale także od pozytywnego wpływu na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. Coraz częściej konsumenci, pracownicy i partnerzy biznesowi oceniają firmy nie tylko przez pryzmat oferowanych produktów i usług, ale również przez zaangażowanie tych firm w działania Corporate Social Responsibility (CSR).

Szczególnie młodsze pokolenia, które wkraczają na rynek pracy i stają się główną siłą nabywczą, przykładają dużą wagę do kultury organizacyjnej i społecznego zaangażowania firm. Pragną współpracować z markami, które dzielą ich wartości i aktywnie przyczyniają się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska. Badania potwierdzają, że firmy, które autentycznie angażują się w CSR, nie tylko budują lojalność wśród klientów, ale również zwiększają zaangażowanie i satysfakcję pracowników, co przekłada się na wzrost innowacyjności i zysków.

W świetle tych zmian, grupa RTX oraz Rockwell Automation przyjęły wyzwanie, aby nie tylko wspierać, ale i aktywnie uczestniczyć w programach takich jak FIRST LEGO League w Polsce. Ta inicjatywa, skierowana do młodych innowatorów i naukowców, nie tylko inspiruje kolejne pokolenia do rozwijania pasji do nauk STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), ale również wprowadza ich w świat etyki pracy, współpracy i rozwiązywania problemów. Działania te nie tylko wzbogacają społeczność lokalną i globalną, ale również otwierają nowe możliwości dla samych firm w budowaniu przyszłych talentów i innowacyjnych rozwiązań.

Statystyki nie pozostawiają wątpliwości co do rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła tę tendencję, ukazując, jak ważna jest solidarność i wsparcie dla społeczności. Aż 77% konsumentów wyraża preferencje zakupowe wobec firm, które angażują się w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, a 73% inwestorów przyznaje, że takie wysiłki wpływają na ich decyzje inwestycyjne. W tym kontekście, historie takie jak te o współpracy RTX oraz Rockwell Automation z FIRST LEGO League w Polsce, stają się nie tylko przykładami dobrych praktyk, ale także świadectwem tego, jak firmy mogą realnie przyczyniać się do budowania lepszej przyszłości, jednocześnie czerpiąc z tego korzyści.

Globalne wyzwania, lokalne działania

W obliczu współczesnych wyzwań społecznych i środowiskowych, podejście „myśleć globalnie, działać lokalnie” zyskuje na znaczeniu w strategiach CSR firm na całym świecie. To podejście nie tylko podkreśla znaczenie rozwiązywania globalnych problemów poprzez lokalne działania, ale również wskazuje na możliwości budowania silniejszych więzi z lokalnymi społecznościami, co jest kluczowe dla trwałego rozwoju. Firmy, które skupiają swoje wysiłki CSR na wspieraniu lokalnych inicjatyw, często doświadczają bezpośrednich i wymiernych efektów swojego zaangażowania, co przekłada się na wzrost zaufania i lojalności wśród konsumentów.

Kluczowym elementem skutecznego CSR jest również wolontariat pracowniczy. Zaangażowanie pracowników w inicjatywy CSR nie tylko umożliwia firmom realizację wartościowych projektów, ale także staje się narzędziem budowania silnej kultury organizacyjnej i promowania innowacyjności. Z badań wynika, że firmy z wysokim poziomem zaangażowania pracowników odnotowują o 21% wyższą rentowność i o 17% wyższą produktywność. Te imponujące liczby pokazują, jak wielką wartość może przynieść autentyczne zaangażowanie pracowników w działania na rzecz społeczeństwa.

CSR nie powinien być jednak traktowany jako zewnętrzna nakładka na działalność biznesową; musi być autentyczny i głęboko zakorzeniony w wartościach i kulturze firmy. Rozpoczynając od analizy tych wartości, firmy powinny zdefiniować inicjatywy CSR, które najlepiej oddają ich cele i aspiracje. Jednym z przykładów takich działań jest wsparcie dla programów edukacyjnych skupionych na naukach STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Angażując się w programy edukacyjne STEM, takie jak FIRST LEGO League, firmy jak RTX oraz Rockwell Automation demonstrują nie tylko swoje zobowiązanie do wspierania edukacji i rozwoju młodych talentów, ale również podkreślają swoje zaangażowanie w przyszłość innowacji i technologii.

CSR jest więc nie tylko odpowiedzią na aktualne wyzwania społeczne i środowiskowe, ale również strategicznym wyborem, który może znacząco wpłynąć na przyszłość firmy, jej pracowników oraz społeczeństwa. W tym kontekście, działania CSR nie są już postrzegane jako koszt, lecz jako inwestycja w długoterminowy sukces i zrównoważony rozwój. Tym samym, autentyczne zaangażowanie w CSR staje się nie tylko odzwierciedleniem wartości firmy, ale przede wszystkim świadomą strategią, która przygotowuje grunt pod przyszłe pokolenia, zapewniając, że rozwój biznesowy idzie w parze z postępem społecznym tym samym przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości.

CASE STUDY

Największy na świecie program edukacyjny STEAM

FIRST LEGO League  jest globalnym programem edukacyjnym, który ma na celu inspirowanie młodych ludzi do nauki, innowacji i rozwiązywania problemów poprzez angażującą i interaktywną formę edukacji w dziedzinie nauk STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Działając zarówno na skalę globalną, jak i lokalną, program ten zjednoczył niemal 700 tysięcy uczestników z 110 krajów w ostatnim sezonie, stając się jednym z największych ruchów edukacyjnych na świecie. FIRST LEGO League stanowi wyjątkową synergię między światem biznesu i edukacji, wspieraną przez największe globalne korporacje, takie jak Rockwell Automation, Pratt&Whitney, RTX, Carrier, Apple, Google, Disney, BAE, ABB, Bechtel, Northtrop Grumman Corporation i wielu innych. Te partnerstwa nie tylko zapewniają niezbędne wsparcie finansowe i technologiczne, ale również wzbogacają program o wiedzę i doświadczenie profesjonalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu program ten oferuje młodym ludziom rzeczywisty wgląd w świat nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), a także w przemysłowe i biznesowe aspekty innowacji. W Polsce jedynym organizatorem programów FIRST jest Fundacja Future Minds z 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu programów edukacyjnych.

FIRST LEGO League składa się z kilku kluczowych elementów, które razem tworzą kompleksowy program edukacyjny. Pierwszym z nich jest część robotyczna, gdzie uczestnicy budują i programują roboty, używając robotycznych zestawów LEGO, aby wykonać określone zadania (misje) na macie konkursowej. To nie tylko rozwija umiejętności techniczne, ale także promuje kreatywne myślenie i innowacyjność. Drugim istotnym elementem programu jest Innowacyjny Projekt, który stanowi mikrokosmos prawdziwego biznesu. Uczestnicy przechodzą przez wszystkie fazy przygotowania biznesu, od rozpoznania rynku po projektowanie produktu i planowanie strategii marketingowej. Ta część programu uczy młodych ludzi, jak przekuwać pomysły w realne rozwiązania, zachęcając ich do myślenia krytycznego i przedsiębiorczości. 

Program nie tylko kładzie nacisk na naukę i technologię, ale także na rozwój umiejętności miękkich, takich jak praca zespołowa, komunikacja, radzenie sobie z porażkami i wytrwałość. Uczestnictwo w FIRST LEGO League wyposaża młodych ludzi w uniwersalne umiejętności, niezbędne do odniesienia sukcesu w niepewnej przyszłości. Takie doświadczenia budują pewność siebie, wytrwałość i umiejętność współpracy, które są kluczowe zarówno w edukacji, jak i w przyszłej karierze zawodowej. Według 9-letnich badań podłużnych 95% dzieci, które wzięły udział w programach FIRST zdobyło umiejętność rozwiązywania problemów, 99% lepiej pracuje w zespole, a 97% dzieci uwierzyło, że może odnieść sukces. FIRST LEGO League jest więcej niż tylko konkursem; to ruch, który inspiruje młodych ludzi do myślenia innowacyjnego, kształtując ich jako przyszłych innowatorów i liderów zdolnych do rozwiązywania globalnych problemów.

Wsparcie Rockwell Automation i RTX dla programów FIRST na świecie

Rockwell Automation, od dwóch dekad kluczowy sponsor programów FIRST, jest uznawanym liderem w branży automatyzacji przemysłowej i technologii informacyjnej. Koncentrując swoje działania CSR na ulepszaniu edukacji STEM i technicznej, firma ta zainwestowała ponad 15 milionów dolarów w wsparcie rozwoju krytycznych umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). „Dzięki naszej technologii i pracownikom pomagamy inspirować kolejne pokolenie innowatorów, aby zapełnili kanał talentów dla naszych klientów i naszej firmy,” podkreśla Blake Moret, prezes i dyrektor generalny Rockwell Automation, firmy, która nie tylko dostarcza finansowego wsparcia, ale również angażuje prawie 500 swoich pracowników na całym świecie jako wolontariuszy i mentorów, oferując uczestnikom FIRST bezcenne doświadczenie i wiedzę techniczną.

Grupa RTX wsparcie dla programów FIRST ma w swoim DNA. Firma Pratt & Whitney, wchodząca w skład grupy RTX, będąc pionierem w branży lotniczej i producentem zaawansowanych silników odrzutowych, nieustannie wspiera programy FIRST od 1995 roku, angażując rokrocznie ponad 150 swoich pracowników w wolontariat. Ta inicjatywa odzwierciedla głębokie przekonanie firmy, że inwestowanie w młodzież to inwestowanie w przyszłość innowacji i technologii niezbędnych dla ciągłego postępu i rozwoju przemysłu lotniczego. Pracownicy Pratt & Whitney, dzieląc się swoją pasją i specjalistyczną wiedzą, inspirują młodych ludzi do eksploracji kariery w dziedzinach nauk ścisłych, demonstrując praktyczne zastosowanie teorii inżynierskiej w realnych projektach.

Zaangażowanie tych dwóch czołowych firm w programy FIRST na całym świecie, jest potężnym przykładem, jak biznes może efektywnie wspierać rozwój edukacyjny i społeczny. Przez promowanie równości w dostępie do wysokiej jakości edukacji STEM, Rockwell Automation i Pratt & Whitney nie tylko pomagają zbudować silniejsze, bardziej zróżnicowane pokolenie przyszłych innowatorów, ale również demonstrują, jak firmy mogą działać z korzyścią dla społeczeństwa, jednocześnie inwestując w swój długoterminowy sukces.

Efekty i sukces działań sponsorskich w Polsce

Zaangażowanie RTX, w tym Pratt & Whitney oraz Rockwell Automation w ramach FIRST LEGO League w Polsce jest doskonałym przykładem, jak zaangażowanie korporacyjne w obszarach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) może przynosić konkretną zmianę. Od sezonu 2023/2024, te globalne firmy zintensyfikowały swoje zaangażowanie w Polsce, fundując stypendia umożliwiające drużynom z polskich szkół udział w FIRST LEGO League oraz organizując wolontariat pracowniczy – mentoring. Pracownicy obu firm, poświęcając swój czas i dzieląc się specjalistyczną wiedzą, stają się mentorami wspierającymi zarówno drużyny, jak i ich trenerów. To nie tylko finansowe wsparcie dla uczniów, ale również cenne przekazanie doświadczeń i umiejętności, wnoszących realną wartość do ich edukacyjnej ścieżki rozwoju.

Przykładem sukcesu, będącym owocem wsparcia firmy Pratt & Whitney, jest drużyna Brick Masters. Złożona z dzieci z klas od 3 do 7 z Zespołu Szkół w Kielanówce, małej wsi w województwie podkarpackim, drużyna ta pod opieką mentora – starszego technologa w dziale automatyzacji – osiągnęła imponujące wyniki. Na Eliminacjach Regionalnych w woj. podkarpackim zespół stanął na podium we wszystkich czterech kategoriach konkursu, zdobywając tytuł Championa, co zapewniło mu przepustkę na Turniej Ogólnopolski. Tam, wśród 13 innych najlepszych drużyn z całego kraju, Brick Masters wywalczyli drugie miejsce w kategorii Robot Game. Mentor drużyny stwierdził: „Patrząc na nich byłem zaskoczony tym, jak świetnie sobie radzą z tymi zadaniami, do których w ogóle wcześniej nie byli przygotowywani.” Jego słowa podkreślają, jak duże postępy mogą poczynić dzieci, gdy dostaną szansę na samodzielne eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów.

Z kolei drużyna Czwóreczki, jedna z 21 drużyn sponsorowanych przez Rockwell Automation w Polsce, również osiągnęła znaczące sukcesy. W Eliminacjach Regionalnych w woj. śląskim zdobyła tytuł Championa oraz puchar za pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjny Projekt. Tym samym znalazła się w gronie 14 najlepszych drużyn w Polsce i wzięła udział w Finale Ogólnopolskim. Mentor z Rockwell Automation wspierał drużynę i trenera na każdym etapie przygotowań, towarzysząc im również podczas turniejów. Jego zaangażowanie pokazuje, jak istotną rolę pełni wsparcie mentorów w rozwijaniu umiejętności i pewności siebie młodych uczestników, przygotowując ich do przyszłych wyzwań.

Długoterminowe zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność a korzyści

Zaangażowanie RTX, Pratt & Whitney oraz Rockwell Automation w program FIRST LEGO League w Polsce wyraźnie ilustruje, jak głęboko biznes może zakorzenić się w wartościach społecznej odpowiedzialności biznesowej, przynosząc korzyści na wielu poziomach, pielęgnując własną kulturę organizacyjną oraz budując solidny fundament pod przyszły sukces. Od 2023 roku, te firmy znacząco zwiększyły swoje zaangażowanie, fundując stypendia, które umożliwiają uczniom z polskich szkół udział w globalnym programie edukacyjnym i angażując się w wolontariat pracowniczy. Połączenie wsparcia finansowego z bezpośrednim zaangażowaniem pracowników w rozwój młodych talentów przekłada się na budowanie przyszłych kadr, które w przyszłości mogą wnieść innowacyjne rozwiązania do tychże firm, stanowiąc cenne źródło nowych pomysłów i świeżego spojrzenia na wyzwania technologiczne i inżynierskie.

Działania takie wpływają nie tylko na uczestników programów, ale i na same firmy. Poprzez aktywne wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży, RTX, Pratt & Whitney oraz Rockwell Automation budują pozytywny wizerunek marki, który przyciąga klientów i pracowników dzielących ich wartości. Taka strategia CSR, skoncentrowana na autentycznym zaangażowaniu i inwestowaniu w przyszłe pokolenia, przyczynia się również do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji obecnych pracowników, którzy widzą, jak ich praca ma bezpośredni wpływ na rozwój społeczeństwa. Jednocześnie, Pratt & Whitney oraz Rockwell Automation kreują pozytywny wizerunek przedsiębiorstw, które nie tylko dążą do osiągania celów biznesowych, ale także aktywnie przyczyniają się do poprawy jakości życia. Pokazują, że ich działalność wykracza poza samą produkcję czy świadczenie usług – stają się ważnym elementem społeczności, inspirując kolejne pokolenia do rozwoju i innowacji. Ponadto, inwestowanie w lokalne społeczności poprzez programy takie jak FIRST LEGO League wspiera budowanie silniejszego, bardziej innowacyjnego społeczeństwa. Sukcesy drużyn takich jak Brick Masters i Czwóreczki inspirują inne dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji naukowych, pokazując, że z odpowiednim wsparciem każdy może osiągnąć sukces. A pracownicy angażując się w rolę mentorów przyczyniają się do budowy silnej kultury organizacyjnej, opartej na wspólnych wartościach i celach, co z kolei wzmacnia ich związki z przedsiębiorstwem i zwiększa zaangażowanie w jego działalność. Wolontariat pracowniczy w programach takich jak FIRST LEGO League to również okazja do rozwijania umiejętności miękkich, takich jak praca zespołowa czy komunikacja, co jest bezcennym atutem w każdym miejscu pracy.

W rezultacie, zaangażowanie RTX, Pratt & Whitney oraz Rockwell Automation w FIRST LEGO League jest wyrazem głębokiego przekonania, że odpowiedzialność społeczna biznesu wykracza poza proste działania filantropijne – jest strategicznym podejściem do budowania przyszłości, w której innowacyjność, edukacja i równość dostępu do nauki stają się kluczowymi filarami rozwoju zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa. To zaangażowanie otwiera nowe możliwości dla firm, demonstrując, że inwestycja w społeczność jest inwestycją w przyszłość, z której korzyści czerpie całe społeczeństwo.

Źródła:
2019 Aflac CSR Survey
FIRST® Longitudinal Study: 2022 Survey Results (108-Month Follow-Up)
Gallup’s 8th employee engagement meta-analysis
The Deloitte Global 2021 Milennial and Gen Z Survey “A call for accountability and action”

Więcej wpisów